The best cottages & more

Beaches Back to previous page

Porth Oer Beach (Whistling Sands)

Mae Traeth Porth Oer yn un o’r traethau mwyaf adnabyddus ar Benrhyn Llyn ac mae’r tywod yn ‘gwichian’ o dan eich traed! Dim ond un traeth arall yn Ewrop sydd yn gwneud hyn ac mae’n digwydd oherwydd siâp penodol y gronynnau.  Byddwch yn sylwi ar y ‘wich’ fwyaf ar dywod sych cyn y llanw uchaf. 

Mae caffi/siop fach ger y traeth ac mae maes parcio’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi ei leoli i fyny bryn bach serth.  Ni chaniateir cwn ar y traeth hwn yn ystod misoedd yr haf.  Mae’r traeth yn boblogaidd gyda syrffwyr os yw’r amodau’n iawn ac mae nifer o lwybrau cerdded da ar hyd y llwybr arfordirol ac i’r cefn gwlad ger llaw.