Llety Eisteddfod yr Urdd 2013 Urdd Eisteddfod Accommodation

Published: Tuesday 7th May 2013

Written by: Gareth Mahoney

Eleni mae Eisteddfod yr Urdd yn cael ei gynnal ger Boncath yn Sir Benfro, Gorllewin Cymru.

This year the Urdd National Eisteddfod will be held in Boncath, Pembrokeshire West Wales.

Mae gan y Gorau o Gymru nifer o lety hunan ddarpariaeth ar gael yn y Gorllewin a dyma ambell un ohonynt;

Best of Wales has a selection o Self Catering properties available and here is a selection of those’

Llety’r Wennol – sleeps / cysgu 43 bedrooms: 1 double, 2 singlesArrive: Sat 25 May 2013 Depart: Sat 01 Jun 2013 (7 nights)Saif bwthyn gwyliau Llety’r Wennol ynghanol cefn gwlad hardd, agored ar ffin ddeheuol cyfres Mynyddoedd y Cambrian.

Llety’r Wennol holiday cottage is located in beautiful open, rolling country at the southern edge of the Cambrian Mountain range

Trefenty Holiday Cottage

Trefenty Cottage – sleeps / cysgu 4 2 bedrooms: 1 king, 1 twin

Arrive: Sat 25 May 2013 Depart: Sat 01 Jun 2013 (7 nights)

Llety hunan arlwyo moethus ger Talacharn gyda golygfeydd syfrdanol o Aber y Tywi. Mae’r bwthyn gwyliau hwn ar Lwybr Arfordir Cymru, ychydig filltiroedd o Dalacharn (pentref Dylan Thomas).

Luxury self catering, Laugharne accommodation with stunning views across the Tywi Estuary. This holiday cottage is actually located on the All Wales Coast Path and just a few miles from Dylan Thomas’ Laugharne.

Swn y Don – sleeps / cysgu 43 bedrooms: 1 double, 2 singles (+ extra single available)Arrive: Sat 25 May 2013 Depart: Sat 01 Jun 2013 (7 nights)

Bwthyn hyfryd gyda gardd fawr amgaeedig yn cynnig llety hunan-ddarpar ger y môr ym Mae Clarach, Aberystwyth. Golygfeydd hyfryd dros y dyffryn a 2 funud o gerdded i gyrraedd y traeth a Llwybr yr Arfordir.

A beautiful cottage with a large enclosed garden offering cosy self catering by the sea in Clarach Bay, Aberystwyth. Lovely views over the valley and just a 2 minute walk to the beach and Coastal Path. £590.00

Awel y Mor – sleeps / cysgu 53 bedrooms: 1 double, 1 twin, 1 singleArrive: Sat 25 May 2013 Depart: Sat 01 Jun 2013 (7 nights)

Bwthyn gwyliau cartrefol gyda digonedd o le ynddo ydy Awel y Mor, wedi ei leoli un filltir o bentref

glan môr Cei Newydd, a gaiff ei ddisgrifio weithiau fel y ‘berl yng nghoron arfordir Gorllewin Cymru’.

Awel y Mor is a homely, spacious West Wales holiday cottage, located one mile from the fishing village of New Quay, sometimes described as ‘the jewel in the crown of the West Wales coast’. The area is famous for its bottle nosed dolphins and picturesque coastal villages.

Stone Barn Retreat Holiday Cottage

Stone Barn Cottage – sleeps / cysgu 62 bedrooms: 1 twin, 1 king (+ 2 extra single futon beds)Arrive: Sat 25 May 2013 Depart: Sat 01 Jun 2013 (7 nights)

Bwthyn gwyliau 5 seren a saif mewn 26 acer o gefn gwlad hyfryd a dolydd bras yng Ngorllewin Cymru. Mae’r bwthyn hwn yn berffaith ar gyfer gwyliau llawn gweithgaredd, neu ar gyfer ymlacio – boed hynny’n peintio, ysgrifennu, darllen neu eistedd a synfyfyrio.

A 5 star Holiday Cottage in West Wales, set in 26 acres of stunning countryside and wildflower meadows. This cottage is perfect for those who want to an activity based holiday

Ty Bedwen – sleeps / cysgu 21 double bedroomArrive: Fri 24 May 2013 Depart: Fri 31 May 2013 (7 nights)

Bwthyn hunan arlwyo clud, un llawr yw Tŷ Bedwen wedi ei leoli ar fferm 2½ milltir o Dy Ddewi ac yn agos i lwybr arfordirol Sir Benfro.

St Davids holiday cottage for two – located on a working farm with a games room on site and close to the Pembrokeshire Coastal Path

I fwcio neu am ragor o fanylion yna cysylltwch â thîm y Gorau o Gymru ar 01650 511101 www.ygorauogymru.co.uk

For more information or to book contact the Best of Wales team on 01650 511101 or www.bestofwales.co.uk


Gareth Mahoney

Author


Share

Return to blog article index